Jen Nia Mondo 1 - Leciono 11 - La Familio© 2020 Esperanto-Asocio de Britio

Enkonduko (Inledning)

Börja gärna med att lyssna till lektionens innehåll med förklaringar på engelska:

...

Vortoj (Ord)

 • gepatroj: parents (ge + patroj)
 • opinii: opine, think
 • kontraŭstari: oppose [lit. stand against]
 • geedziĝo: marriage
 • kia ideo: what an idea
 • frato: brother
 • dubi: doubt
 • fratino: sister (frato + ino)
 • bofilino: daughter-in-law
 • filo: son
 • avo: grandfather
 • geavoj: grandparents
 • nepo: grandson
 • frua: early
 • paroli: speak
 • ido: offspring
 • prava: right, justified
 • infano: child
 • sama: same
 • ceremonio: ceremony
 • okazi: happen, take place
 • preĝejo: church
 • gasto: guest
 • kuzo: cousin
 • ge-: [prefix denoting both sexes together]
 • nevo: nephew
 • decidi: decide
 • dato: date
 • supozeble: presumably
 • kongreso: congress
 • aliĝi: join, enrol
 • geedza paro: married couple
 • kotizo: subscription, fee
 • malpli: less
 • alta: high
 • ŝpari: save (money)
 • penso: thought
 • koleri: be angry
 • nur: only
 • sugesto: suggestion
 • temas pri: it's a matter of
 • temas nur pri tio, ke: it's just, that
 • edzidgi: get married to
 • plej: most
 • kiel eble plej: as ... as possible

Vortotesto (Ordtest)

Dialogo

P. Sed, kara mia, kion diros viaj gepatroj? Ĉu vi opinias, ke ili kontraŭstaros nian geedziĝon?

H. Kompreneble ne. Kia ideo! Miaj gepatroj tre ŝatas vin, kaj ankaŭ mia frato.

P. Ĉu vere?

H. Jes, certe. Sed kion diros via familio? Mi dubas, ĉu mi plaĉas al via fratino.

P. Kompreneble vi plaĉas al mia fratino. Ŝi vere ŝatas vin.

H. Kaj viaj gepatroj? Ĉu plaĉos al ili havi bofilinon?

P. Tute certe. Kaj ili estus tre kontentaj esti geavoj. Nepo aŭ nepino tre plaĉus al ili.

H. Estas tro frue por paroli pri idoj, ĉu ne?

P. Jes, vi pravas. Tamen mi deziras infanojn; ĉu ne ankaŭ vi same?

H. Ho jes, mi tre amas infanojn.

P. Ĉu vi volas, ke la geedziĝa ceremonio okazas en preĝejo?

H. Certe jes, en preĝejo, kun multaj gastoj - geonkloj, gekuzoj, genevoj - la tuta familio.

P. Ni devas decidi la daton de la ceremonio. Kiam ĝi estu?

H. Nu, supozeble, post nia vizito al la kongreso.

P. Sed kial post ĝi - kial ne antaŭ la kongreso? Se ni aliĝos al la kongreso kiel geedza paro, la kotizo estos malpli alta. Ni povos ŝpari.

H. Kia penso! Kia homo!

P. Helena, mia kara, ne koleru. Tio estis nur sugesto. La mono ne gravas. Temas nur pri tio, ke mi volas edziĝi al vi kiel eble plej baldaŭ.

H. Kara Petro, pardonu min!

Venonta paŝo (Nästa steg)

 

LEKTION 12
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12