Jen Nia Mondo 1 - Leciono 1 - Kafo© 2020 Esperanto-Asocio de Britio

Enkonduko (Inledning)

Börja gärna med att lyssna till lektionens innehåll med förklaringar på engelska:

Förutom en genomgång av dialogen nedan och en del grammatik så säger rösten att Petro kommer in i ett rum där Helena sitter och att det är mörkt i rummet, vilket kan förklara hans annars något märkliga frågor :-).

Vortoj (Ord)

 • saluton: hej
 • diru al mi: säg mig
 • kio: vad
 • estas: är
 • sur: på
 • la: bestämd artikel
 • tablo: bord
 • libro: bok
 • jes: ja
 • kaj: och
 • ĉu: frågeord
 • taso: kopp
 • en: i
 • kafo: kaffe
 • nun: nu
 • mi: jag
 • vidas: ser
 • por: för
 • ne: nej, inte
 • komprenas: förstår
 • vi: du/ni
 • plaĉus al vi: du skulle gilla (skulle behaga dig)
 • mi petas: jag ber (please)
 • kun: med
 • lakto: mjölk
 • sukero: socker
 • dankon: tack
 • sen: utan
 • jen: se här
 • ne dankinde: inget att tacka för
 • kia: hurdan?, vad slags?
 • bona: bra/god/gott
 • forta: stark
 • varma: varm
 • kontenta: nöjd

Vortotesto (Ordtest)

Dialogo

P. Saluton, Helena!

H. Saluton, Petro!

P. Saluton. Helena, diru al mi, kio estas sur la tablo?

H. Libro.

P. Ha, jes, sur la tablo estas libro. Kaj kio estas sur la libro? Ĉu taso?

H. Jes, sur la libro estas taso.

P. Kaj diru al mi, kio estas en la taso?

H. Kafo. En la taso estas kafo.

P. Kafo en la taso... ha, jes, nun mi vidas. La taso estas sur la libro. Kaj la libro estas sur la tablo. Ĉu la kafo estas por mi?

H. Ne, la kafo estas por mi.

P. Ho... mi komprenas.

H. Ĉu plaĉus al vi kafo?

P. Nun vi komprenas. Jes, mi petas.

H. Ĉu kun lakto?

P. Jes, mi petas, kun lakto.

H. Kafo kun lakto. Ĉu kun sukero?

P. Ne, dankon. Sen sukero.

H. Kafo kun lakto, sen sukero. ...
Jen! Jen kafo por vi.

P. Dankon, Helena.

H. Ne dankinde, Petro.

 

H. ... Petro, kia estas la kafo?

P. Bona! La kafo estas bona.

H. Ĉu la kafo estas forta?

P. Jes, la kafo estas forta.

H. Ĉu varma?

P. Jes, la kafo estas varma.

H. Ĉu Petro estas kontenta? Ĉu vi estas kontenta?

P. Jes, mi estas kontenta!

Komentoj (Kommentarer)

I ESPERANTO SLUTAR VARJE SUBSTANTIV PÅ -O.

 • tablo = bord
 • libro = bok
 • taso = kopp
 • kafo = kaffe

DET FINNS INGEN OBESTÄMD ARTIKEL I ESPERANTO.

 • tablo = bord, ett bord
 • libro = bok, en bok

DEN BESTÄMDA ARTIKELN ÄR LA.

 • la tablo = bordet
 • la libro = boken

ORDET ĈU ANVÄNDS FÖR ATT GÖRA EN FRÅGA AV ETT PÅSTÅENDE.

 • La libro estas sur la tablo. = Boken är på bordet.
 • Ĉu la libro estas sur la tablo? = Är boken på bordet?

 • Kun sukero. = Med socker.
 • Ĉu kun sukero? = Med socker?

 • Plaĉus al mi kafo. = Jag skulle känna för kaffe.
 • Ĉu plaĉus al vi kafo? = Skulle du känna för kaffe?

 • Vi komprenas. = Du/Ni förstår.
 • Ĉu vi komprenas? = Förstår du/ni?

I ESPERANTO SLUTAR VARJE ADJEKTIV PÅ -A.

 • bona = bra/god/gott
 • varma = varm/varmt
 • forta = stark/starkt
 • kontenta = nöjd/nöjt

KIO? = VAD?

 • Kio estas tio? = Vad är det?
 • Tio estas tablo. = Det är ett bord.

 • Kio estas sur la tablo? = Vad är på bordet?
 • Libro. (Estas libro sur la tablo.) = En bok. (Det är en bok på bordet.)

KIA? = HURDAN?, VAD FÖR SLAGS?

 • Kia libro estas sur la tablo? = Vad för slags bok är det på bordet?
 • Estas malgranda libro sur la tablo. = Det är en liten bok på bordet.

 • Kia estas la kafo? = Hur är kaffet?
 • La kafo estas varma kaj forta. = Kaffet är varmt och starkt.

Venonta paŝo (Nästa steg)

Jam vi faris la unuan lecionon de la kurso Jen Nia Mondo 1, tre bone! / Redan har du gjort den första lektionen av Jen Nia Mondo 1, mycket bra!

 

LEKTION 2
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12