Stiftelsen Martinus Kosmologi

Stiftelsen bildades 1966 i Stockholm. Dess främsta ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild, vilken även kallas Martinus kosmologi. Stiftelsen kan även ge stöd till projekt som ligger inom "den nya världsimpulsen", vilket bl.a. inkluderar esperanto.

Projektet Esperanto - Amika lingvo skapas till minne av Göran Lundgren (1943-2019) som kände en stor inspiration för både Martinus kosmologi och esperanto.

Kort om Martinus och hans världsbild

Martinus levde i Danmark mellan 1890 och 1981. Han växte upp i en fosterfamilj och hade en enkel skolgång. Därefter började han att arbeta, mestadels på olika mejerier runt om i Danmark.

När Martinus var i 30-årsåldern fick han två mycket intensiva mentala upplevelser. Efter dessa upplevelser märkte Martinus att en ny förmåga hade aktiverats i hans medvetande, nämligen en intuitionsförmåga som gjorde att han fick tillgång till en mängd kunskap om livets innersta väsen. Detta kan låta mycket märkligt och otroligt. Faktum kvarstår att Martinus fick ett helt annat liv efter dessa starka upplevelser.

Efter en viss tillvänjingsperiod började Martinus arbeta med att göra analyser av livet i både text och bild, vilket han fortsatte med i ca 60 år. Martinus livsanalyser beskriver bl.a. vad vår innersta kärna som levande väsen består av samt hur vi utvecklas under många liv i den fysiska världen. Reinkarnationstanken är mycket central i Martinus världsbild.

Det finns inget medlemskap eller några ceremonier i samband med Martinus världsbild. Det handlar inte om en ny religion, men istället om grunden för en andlig vetenskap, enligt Martinus själv.

Martinus världsbild finns beskriven i en mängd böcker och artiklar. Martinus gjorde även 100 illustrationer som kallas symboler vars delar symboliserar lagar och principer i den andliga världen. Hans samlade författarverk har titeln Tredje testamentet, detta för att det innehåller många förklaringar till kristendomens kärna utifrån ett flerlivsperspektiv.

Enligt Martinus förklaringar håller en ny världskultur på att växa fram på jorden i det han kallar för "den nya världsimpulsen". I den ingår t.ex. vetenskapen, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, internationella samarbeten och växtbaserad kost. På sikt kan man tänka sig att även esperanto kommer att bli en viktig komponent i den framväxande nya världskulturen.

Martinus om esperanto

Vi har sett en idealist skapa ett världsspråk, esperanto, som kommer att spela en utomordentligt stor roll. (Martinus i boken Storkursen, st 492)

Jag tror att vi är lite tidigt ute med Esperanto, men annars är det utmärkt. Men det kommer en gång och det är storartat. Det skulle ju vara fint om det kom snabbt. Men det blir Esperanto. Vad skulle det annars bli? Finns det andra språk som har kommit längre? /.../ Det är inget annat språk som är så humant. Man måste se till skaparen. Han var ju en oerhört human man. Man kan nästan se att han var satt till att göra det. (Martinus under ett rådsmöte den 30:e april 1974)

Frågeställare: Vi kommer ju att tala samma språk i världen en gång. Vilket språk?

    Martinus: Esperanto! Det kommer vi att tala. Det är inte för att jag skulle vara esperantist, eller för att det är på modet, men det blir mer och mer nödvändigt att man får ett gemensamt språk. Tänk om man hade ett gemensamt språk i dag. Då skulle man vara fri från alla översättningar. Alla böcker ska översättas, och det är sällsynt att de vinner på att översättas. Det är ofta att de förlorar något genom översättningar.

    Tänk vilken besparing det skulle vara om man kunde samma språk. Överallt skulle människor kunna tala med varandra. Det skulle också skapa fred. Nu är det i stor grad medverkande till krigstankar, att man inte kan tala med varandra. Men när alla kan tala helt flytande med varandra så kommer det underlätta samvaron och underlätta kärlekens utveckling.

(Martinus vid frågestund i Jönköping år 1968)

Stiftelsens verksamhet

Framförallt består den av kursverksamhet och informationsverksamhet kring Martinus verk och hans livsanalyser. I en lokal i Hälsans hus på Söder ges regelbundet föredrag och studiecirklar.

I området Trasthagen på Lidingö finns en fin mötesplats för Martinus-intresserade. Kanske kommer det även kurser i esperanto där på lite sikt.

Se gärna martinus.se för mer information om verksamheten och om Martinus världsbild.

Hör gärna av dig

Detta är sista sidan i "Om"-delen. Skriv gärna till oss och berätta vad du tycker om hemsidan! info@amika-lingvo.se

HEM