portreto de L.L. Zamenhof

L.L. Zamenhof, esperantos grundare

Som barn hade Zamenhof flera idéer om hur man skulle kunna ena mänskligheten och skapa fred. Att initiera ett gemensamt språk var en av dessa idéer och den övergav han aldrig. I den här delen får du veta varifrån han fick idén om ett nytt internationellt språk och hur han förverkligade den.

En liten pojke med en stor dröm

År 1859 föddes en judisk pojke som fick namnet Ludwik Lejzer Zamenhof. Han växte upp i den lilla staden Bialystok där det bodde polacker, ryssar, judar, tyskar och en del litauer, alla med sina egna språk. Zamenhof märkte under sin uppväxt att dessa folkgrupper inte alltid kom bra överens. Han kunde med egna ögon se att missförstånden och grälen mellan dem ofta bottnade i bristen på ett gemensamt språk och möjligheten till att kommunicera.

Dessa erfarenheter gjorde ett starkt intryck på den unge Ludoviko (esperanto-formen av Ludwik) och redan som barn drömde han om ett gemensamt språk, vid sidan av alla etniska språk, för de olika folkgrupperna. Med ett gemensamt språk skulle platser som Bialystok bli lugnare och människorna skulle ha möjlighet att samtala direkt med varandra för att på så sätt kunna försöka lösa en konflikt innan den övergick i verkligt gräl.

Om jag inte vore en jude från gettot, skulle jag antingen aldrig ha fått idén om att ena mänskligheten, eller så skulle den inte ha hållit mig i ett så fast grepp i hela mitt liv.
(Zamenhof i ett brev år 1905)

Vilket språk kan passa?

Zamenhof var övertygad om att det inte skulle vara bra om det gemensamma språket mellan de olika folken var något folks modersmål. Det skulle kunna skapa avundsjuka hos de andra folken och ge stora fördelar åt dem som hade detta språk som modersmål.

Pa gymnasiet hade Zamenhof börjat lära sig latin och grekiska och han funderade på möjligheten att använda ett av dessa klassiska språk som ett internationellt gemensamt språk. Men efter ett tag drog han dock slutsatsen att de inte var så lätta att lära sig ens för honom som redan talade flera språk: ryska, polska, hebreiska, jiddisch, tyska och franska. Hur skulle det då inte vara för andra som varken hade något större intresse for att lära sig språk eller någon erfarenhet av andraspråksinlärning.

Zamenhof var övertygad om att ett gemensamt internationellt språk måste vara enklare att lära sig än de klassiska språken, men ändå lika neutralt som dessa. Men vilket språk har de egenskaperna?

Lingvo arta

Ett neutralt språk och samtidigt lättlärt. Är det över huvud taget möjligt? Att lära sig ett språk är ju aldrig särskilt lätt och vore det möjligt med ett språk som är helt neutralt? Sannolikt inte, men det betyder inte att ett språk inte kan vara lättare att lära sig och mer neutralt än de nationella/etniska språken.

Zamenhof tänkte mycket på detta och kom till slutsatsen att lingvo arta (ett "konst-språk") skulle vara den bästa lösningen. Med uttrycket "lingvo arta" menade han ett språk med en bas skapad av en eller flera människor för att få det mer logiskt och lättlärt än de etniska språken som hade utvecklasts under lång tid med många oregelbundheter som resultat.

Redan som gymnasist hade Zamenhof börjat experimentera med att skapa ett nytt språk, men han tvekade ofta om det skulle vara möjligt att göra detta med gott resultat. Trots all tvekan återkom han ständigt till sin dröm om ett gemensamt internationellt språk och experimenterade vidare med sitt "lingvo arta", något som sa småningom gav resultat...

Hur få ner antalet ordstammar?

När han i slutet av gymnasietiden lärde sig engelska, inspirerades Zamenhof av engelskans, i förhållande till latinets och grekiskans, enkla grammatik och kände att det skulle kunna vara möjligt att ha ett språk med en relativt enkel grammatik. Han började förenkla grammatiken i sitt språk och efter omsorgsfullt arbete var han ganska nöjd med den, men ordförrådet blev bara större och större!

Hur skulle man kunna lösa detta problem - ett språk måste ju ha ord för i stort sett allt. Två ryska skyltar fick honom att tänka på en möjlig lösning. Orden på skyltarna var "Sjvejtsarskaja" (portvaktsrum) och "Konditorskaja" (konditori). Båda orden innehåller efterstavelsen "skaja" och Zamenhof kände på sig vilken stor betydelse efterstavelser skulle kunna ha i det språk han höll på att skapa.

La problemo estas solvita! (Problemet ar löst) tänkte han när han såg de båda ryska orden. Senare började han i detalj att jämföra ord och söka släktskap mellan dem för att bestämma vilka för- och efterstavelser som skulle kunna vara av värde i hans språk. Detta arbete visade sig vara mycket viktigt, för på detta sätt lyckades Zamenhof drastiskt minska antalet ordstammar som man måste lära sig för att kunna kommunicera med medmänniskor från olika länder och kulturer.

Ett första försök

I början funderade Zamenhof på att använda korta bokstavskombinationer som ord, t.ex. a, ab, ac, ad, ... ba, ca, da, ... e, eb, ec, ... be, ce, ... aba, aca, ... . Men den tanken förkastade han mycket snabbt eftersom det visade sig omöjligt att komma ihåg sådana påhittade småord.

Efter detta experiment blev han övertygad om att basen för orden skulle vara ordstammar från de romanska och germanska språken. Dessa ord var ju redan kända över stora delar av världen på grund av franskans, spanskans och engelskans spridning till olika världsdelar.

På det sättet blev Zamenhofs nya språk likt de europeiska språken om man ser till ordstammarna. I slutet av gymnasietiden kunde Zamenhof för sina skolkamrater presentera grunden till ett språk som han kallade "lingwe uniwersala". Många av vännerna blev inspirerade och lärde sig språket. I december 1878 träffades de for att fira att grunden till Zamenhofs första språk var färdig. De till och med sjöng en hymn på språket.

Utprövning och förbättringar

Zamenhof ville inte genast presentera sitt språkförsök i vidare kretsar, delvis för att han var för ung, men framför allt på grund av att han först omsorgsfullt ville prova språket och göra flera förbättringar.

Några av gymnasisterna som lärt sig "lingwe uniwersala" försökte tala med vuxna om det, men slutade snabbt med det när de möttes av hån. Zamenhof beslutade att i hemlighet vidareutveckla sitt språk, just för att undvika hån och annat motstånd. På den tiden var judar förföljda av en mängd olika orsaker så det gällde för dem att inte dra till sig negativ uppmärksamhet.

När Zamenhof använde språket för att översätta större verk, märkte han att mycket som tidigare tycktes fungera ur teoretisk synpunkt, behövde ändras och han gjorde ständigt nya förbättringar av språket. Undan for undan konstaterade han att han måste undvika ordagranna översättningar, och i stället tänka direkt på sitt nya språk. När han gjorde detta kände han att språket fick sin egen själ och blev mer levande. På detta sätt föddes grunden till det språk som senare kom att kallas för esperanto och som idag används av entusiaster världen över.

Ett internationellt språk

Medan Zamenhof gjorde sin medicinska praktik i Warszawa, började han söka en utgivare för att på så sätt presentera det nya språket i en skrift för allmänheten. Han förberedde ett manuskript med titeln Lingvo Internacia (Ett internationellt sprak), men istället for att sätta ut sitt verkliga namn på framsidan använde han pseudonymen D-ro Esperanto. Ordet "esperanto" betyder en person som hoppas. Doktoro Esperanto var alltså en passande beskrivning på ögonläkaren som hoppades på en bättre värld i framtiden där det blev enighet och fred mellan alla folken.

Men Zamenhof kunde inte ge ut boken genast, det uppstod problem med att hitta ett tryckeri som ville ge ut den och det fattades också pengar. Som tur var, ur flera aspekter, hade Zamenhof just förlovat sig med Klara Silbernik som stödde hans idé om ett "neutralt världsspråk". På sommaren 1887 fick de ekonomiskt stöd från Klaras far och de använde en stor del av de pengarna för att ge ut den så kallade Unua Libro (första boken). Den lilla skriften, som först kom ut på ryska och sedan på andra europeiska språk, innehöll bland annat ett förord med några dikter på esperanto, en beskrivning av grammatiken och en ordlista.

Unua Libro spreds undan för undan till språkintresserade och idealister, först i Europa och sedan även i andra delar av världen. Nu följde hektiska år för den nygifte Zamenhof med småbarn, läkarjobb och nattlig esperantokorrespondens. Familjen var inte rik, men lyckades ändå skapa ett relativt gott liv och 1905 hade de tillräckligt med pengar för att kunna resa till Frankrike och delta i den första esperantokongressen i staden Boulogne-sur-Mer. Där var stämningen på topp bland de cirka 700 deltagarna från 20 länder. Under öppningsceremonin talade Zamenhof känslosamt om sitt arbete och sin tro på mänsklighetens enande. Här ett kort utdrag från hans tal:

"Vi ska vara medvetna om hur viktig den här dagen är, för idag, inom Boulogne-sur-Mers gästfria murar, är det inte fransmän som mött engelsmän, inte ryssar som mött polacker, utan människor som mött människor."

Naiv idealist eller en visionär före sin tid?

Zamenhof var naiv när det gällde flera av sina idéer och drömmar. Han försökte till exempel skapa ett religiöst ramverk där alla troende och fritänkare skulle kunna mötas i försoning, men detta projekt fick aldrig någon större spridning ens bland esperantotalande. Inte heller esperanto fick någon massiv spridning, men det har ändå tiotusentals eller till och med hundratusentals användare som tycker mycket om språket och som praktiserar det i olika sammanhang.

Det finns inget annat språkprojekt som har mognat till ett verkligt levande språk med talare i alla världsdelar och som dagligen används vid internationell kommunikation och i "internationella familjer" med föräldrar från olika länder och språkområden. Ur den aspekten kan man säga att Zamenhof lyckades väl när han la grunden för esperanto.

Vi esperantotalande känner den största respekt för Zamenhof och hans skapande arbete. Tack vare esperanto får vi mycken inspiration och glädje samt många fina relationer med människor från olika länder.

La interna ideo

För många esperanto-talare är esperanto mer än ett spännande språk - de känner en slags inre idé i esperanto som handlar om att se alla människor som medmänniskor, som "bröder" och "systrar" istället för att se människor som främlingar från olika folkslag och nationallitet.

När man kommunicerar på ett språk som alla inblandade upplever som sitt språk uppstår det ofta en samhörighetskännsla, oavsett om man i övrigt har olika kulturella och språkliga bakgrunder.

Genom att se esperanto som Zamenhof gjorde, nämligen som neŭtrala lingva fundamento (ett neutralt språkligt fundament, kan man bidra till att minska en del av de "murar" som finns mellan människor av olika folkslag.

Jämlik kommunikation och en vänskaplig inställning till alla människor är viktiga förutsättningar för en mer fredfull värld.

Nästa sida

Nästa sida handlar om "la movado", d.v.s. om rörelsen som finns runt esperanto.