Jen Nia Mondo 1 - Leciono 9 - La Marbordo© 2020 Esperanto-Asocio de Britio

Enkonduko (Inledning)

Börja gärna med att lyssna till lektionens innehåll med förklaringar på engelska:

...

Vortoj (Ord)

 • marbordo: seaside
 • naĝi: swim
 • baldaŭ: soon
 • esplori: explore
 • strando: beach, shore
 • konko: shell
 • kuŝi: lie
 • sablo: sand
 • sunbrilo: sunshine
 • ĉie: everywhere
 • ĝusta: right
 • strato: street
 • preskaŭ: almost
 • nenie: nowhere
 • ĝardeno: garden
 • kamparo: country
 • dormi: sleep
 • aŭdi: hear
 • mevo: seagull
 • ankoraŭ: still
 • ankoraŭ ne: not yet
 • neniam: never
 • ion: anything (io + n)
 • ĉiam: always
 • intenci: intend
 • iam: sometime, ever
 • longa: long
 • hejmo: home
 • plendi: complain
 • pesto: plague, pestilence
 • ofendi: offend
 • tamen: nevertheless
 • se: if
 • tuj: immediately
 • ni naĝu: let's swim

Vortotesto (Ordtest)

Dialogo

H. Petro, ĉu vi ŝatas la malbordon?

P. Jes, Helena, mi tre ŝatas la malbordon.

H. Ĉu plaĉas al vi naĝi?

P. Jes, Helena, plaĉas al mi naĝi; sed ne nun eble baldaŭ.

H. Ĉu vi ŝatus esplori la strandon? Serĉi konkojn?

P. Ne, Helena, mi ne ŝatus esplori la strandon. Mi volas kuŝi sur la sablo en la sunbrilo.

H. Sed Petro, ĉie vi povus kuŝi en la sunbrilo.

P. Ne, Helena, tio ne estas tute ĝusta. Sur la strato mi ne povus kuŝi en la sunbrilo. Preskaŭ nenie mi povus kuŝi en la sunbrilo.

H. Ankaŭ tio ne estas tute ĝusta. En la ĝardeno vi povus kuŝi en la sunbrilo, en la kamparo vi povus kuŝi en la sunbrilo.

P. Jes, Helena, sed mi ne estas en la ĝardeno, kaj mi ne estas en la kamparo, mi estas ĉi tie; kaj ĝuste ĉi tie, sur la sablo en la sunbrilo mi deziras kuŝi.

... [paŭzo] ...

H. Petro, ĉu vi dormas?

P. Ne, Helena, mi ne dormas.

H. Ĉu vi aŭdas la mevojn?

P. Kompreneble mi aŭdas la mevojn.

... [paŭzo] ...

H. Ĉu vi volas naĝi nun?

P. Ankoraŭ ne.

H. Ankoraŭ ne! Vi neniam volas fari ion!

P. Kaj vi ĉiam volas fari ion. Mi ne intencas naĝi nun.

H. Ĉu iam vi intencos?

P. Mi jam diris al vi, ke mia intenco estas baldaŭ naĝi.

H. Sed baldaŭ ni devos foriri. Se mi restos tro longe for de la hejmo, mia patrino plendos.

P. Peston al via patrino! [silento] Helena!

H. Jes?

P. Ĉu mi ofendis vin?

H. Jes.

P. Mi bedaŭras. Tio ne estis intenca.

H. Vi tamen ofendis min.

P. Sed ne intence. Pardonu min.

H. Nu, Petro, mi kredas, ke vi ne intencis ofendi min, kaj mi pardonos vin, se... vi tuj naĝos kun mi.

P. [rezignacie] Do, bone, ni naĝu...

Venonta paŝo (Nästa steg)

 

LEKTION 10
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12