Jen Nia Mondo 1 - Leciono 7 - Ĉe la Hotelo© 2020 Esperanto-Asocio de Britio

Enkonduko (Inledning)

Börja gärna med att lyssna till lektionens innehåll med förklaringar på engelska:

...

Vortoj (Ord)

 • hotelo: hotel
 • ĉi tiu: this
 • vespenmanĝi: dine [lit. evening-eat]
 • antaŭ tri monatoj: three months ago [lit. before three months]
 • familio: family
 • por ...-i: in order to; to
 • rezervi: reserve, book
 • ĉambro: room
 • voli diri: mean [lit. want to say]
 • mis-: mis-
 • hieraŭ: yesterday
 • ricevi: receive
 • letero: letter
 • de: of, from
 • onklo: uncle
 • tiu, kiu: the one who
 • Usono: the United States
 • Francujo: France
 • alveni: arrive (al + veni)
 • post du semajnoj: in two weeks time [lit. after two weeks]
 • Anglujo: England
 • resti: stay
 • plena: full
 • kiom da: how many
 • estro: boss, manager
 • fraŭlino: Miss
 • libera: free
 • bano: bath
 • pundo: pound (£)
 • sinjoro: Mr
 • konfirmi: confirm
 • ĝis revido: goodbye [lit. until again-seeing]

Vortotesto (Ordtest)

Dialogo

H. Petro, ĉu tiu hotelo estas bona?

P. Ne, Helena, tiu hotelo ne estas tre bona. Sed ĉi tiu hotelo estas bonega. Ni vespermanĝis ĉi tie antaŭ tri monatoj kun mia familio.

H. Ĉu plaĉus al vi veni kun mi por rezervi ĉambron en ĉi tiu hotelo?

P. Helena, vi ŝercas! Kiun vi volas diri?

H. Ho! Petro, vi miskomprenis min! Mi ne volas rezervi ĉambron por ni, kompreneble.

P. Do por kiu?

H. Hieraŭ mia patrino ricevis leteron de min onklo...

P. Vi havas du onkloj, ĉu ne? Ĉu la letero venis de tiu, kiu loĝas en Usono, aŭ de tiu, kiu loĝas en Francujo?

H. Ĝi venis de tiu mia onklo, kiu loĝas en Usono, kaj li alvenos post du semajnoj en Anglujo. Kompreneble, li vizitos nin, sed li restos en hotelo, ĉar nia domo estas jam plena.

P. Ni rezervos la ĉambron nun. Kiom da noktoj via onklo volas resti? Ĉu vi scias, kion li skribis pri tio?

H. Li restos ĉi tie kvar noktojn.

P. Bone, mi venos kun vi por paroli al la estro de la hotelo.

...

H. Bonan matenon!

ESTRO Bonan matenon, fraŭlino.

H. Ĉu vi havas liberan ĉambron? Mi volas rezervi ĉambron kun bano por mia onklo, kiu venos post du semajnoj kaj restos kvar noktojn. Kiom tio kostos?

E. Kvin pundojn por unu nokto, fraŭlino.

H. Do, la nomo estas sinjoro Frank Braŭn. Mia patrino konfirmos tion al vi per letero. Bone, dankon, sinjoro.

E. Dankon, fraŭlino.

H. Ĝis revido.

E. Ĝis revido, fraŭlino.

Venonta paŝo (Nästa steg)

 

LEKTION 8
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12