Lektion 3

Kiom da homoj, tiom da gustoj.

Ordspråket kan översättas till: Så många människor, så många smaker/åsikter.

I denna lektion presenteras några människor - kelkaj homoj.

1. Enkonduko (Inledning)

Nya ord i lektionen är bl.a. följande:

 • infano = barn
 • viro = man, människa av manligt kön
 • knabo = pojke
 • filo = son
 • frato = bror
 • patro = far
 • edzo = man, make
 • ankaŭ = också
 • havas = har
 • de = anger bl.a. ägande (som of på engelska)
 • ŝi = hon
 • li = han
 • ili = de

Tidigare har du sett ändelserna -o för substantiv, -a för adjektiv, -j för plural och -e för adverb.

Nedan kommer ytterligare en viktig ändelse, nämligen -n som bl.a. används för att markera direkt objekt i en mening. I meningen "Jag har en bror." är jag subjektet, har verbet och en bror det direkta objektet. På esperanto: Mi havas fraton.

Lektionen tar även upp affixet -in- och prefixet ge-. -in- markerar kvinligt kön, t.ex. patrino = mor och filino = dotter. ge- markerar både manligt och kvinligt kön, t.ex. gepatroj = föräldrar och gefratoj = syskon.

Ännu en sak att nämna är att orden virino (kvinna) och viro (man) kan användas oavsett ålder i esperanto.

2. Novaj frazoj (Nya meningar)

Jen Liza.     

 • Liza estas virino.
 • Liza estas ankaŭ knabino.
 • Ŝi havas dek du (12) jarojn.
 • Ŝi havas du gepatrojn kaj unu fraton.

Jen Karlo.     

 • Karlo estas viro.
 • Karlo estas ankaŭ knabo.
 • Li havas sep (7) jarojn.
 • Li havas du gepatrojn kaj unu fratinon.

Jen Liza kaj Karlo.     

 • Liza kaj Karlo estas infanoj.
 • Karlo estas frato de Liza.
 • Liza estas fratino de Karlo.
 • Ili estas gefratoj.
 • Ili havas la samajn gepatrojn.

Jen Maria.     

 • Maria estas virino.
 • Maria estas ankaŭ patrino.
 • Ŝi havas kvardek kvin (45) jarojn.
 • Ŝi havas du infanojn - filinon kaj filon.
 • Ŝi havas ankaŭ edzon.

Jen Roberto.     

 • Roberto estas viro.
 • Roberto estas ankaŭ patro.
 • Li havas kvardek kvar (44) jarojn.
 • Li havas du infanojn kaj edzinon.

Jen Maria kaj Roberto.     

 • Maria kaj Roberto estas gepatroj.
 • Liza kaj Karlo estas la infanoj de Maria kaj Roberto.
 • Liza estas la filino de Maria kaj Roberto.
 • Karlo estas la filo de Maria kaj Roberto.
 • Maria kaj Roberto estas ankaŭ geedzoj.
 • Maria estas la edzino de Roberto kaj Roberto estas la edzo de Maria.

3. Elektu ĝustan bildon (Välj rätt bild)

La fratino de Karlo.

La edzo de Maria.

Patrino kaj filino.

4. Elektu ĝustan frazon (Välj rätt mening)

5. Respondu demandojn (Svara på frågor)

Ĉu Liza havas dek du jarojn?

Ĉu Roberto estas frato de Karlo?

Ĉu Karlo havas fratinon?

Ĉu Maria havas edzinon?

Ĉu Maria kaj Roberto estas gefratoj?

6. Kreu frazojn (Skapa meningar)

Liza kaj Karlo ...

Bone! / Bra!

Karlo ...

Bone! / Bra!

Karlo ...

Bone! / Bra!

Roberto kaj Maria ...

Bone! / Bra!

Liza ...

Bone! / Bra!

Maria est...

Bone! / Bra!

7. Fino (Avslutning)

Redan i lektion 3 har du provat på n-ändelsen. Den är inte att leka med...

Förutom att -n används för att indikera direkt objekt (som vi såg exempel på ovan), användens även för att indikera riktning, mått och tid samt att den kan ersätta en preposition. Att helt perfekt hantera ändelsen -n är en av de största utmaningarna när man lär sig esperanto. Men ingen kan bemästra något utan övning och utveckling :-).

 

LEKTION 4
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8