Lektion 2

Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.

Ordspråket ordagrant översatt: Till varje djur behagar dess bo/hem.

I denna lektion får du lära dig namnet på några djur - kelkaj bestoj.

1. Enkonduko (Inledning)

Nya ord i lektionen är bl.a. följande:

  • besto = djur
  • ĝi = den/det
  • kutime = vanligtvis
  • tre = mycket
  • kuras = springer

I förra lektionen introducerades ändelserna -o (för substantiv), -a (för adjektiv) och -j (för plural). Nedan kommer du att se ändelsen -e som används för adverb.

Adverb är ord som bl.a. beskriver verb, adjektiv eller ett annat adverb.

Exempel på adverb är kutime (vanligvis), rapide (snabbt) och ofte (ofta). Även tre (mycket) är ett adverd, men det är inte sammansatt av olika orddelar utan är ett så kallat småord.

2. Novaj frazoj (Nya meningar)

Jen elefanto.     

Elefanto estas besto. Ĝi estas granda besto. Kutime elefantoj estas grizaj.

Jen formiko.     

Formiko estas besto. Ĝi estas malgranda besto. Kutime formikoj estas nigraj kaj brunaj.

Jen leopardo.     

Leopardo estas besto. Ĝi estas tre rapida besto. Leopardoj kuras tre rapide.

Jen testudo.     

Testudo estas besto. Ĝi estas tre malrapida besto. Testudoj kuras tre malrapide.

Jen ĝirafo.     

Ĝirafo estas besto. Ĝi estas tre alta besto. Kutime ĝirafoj estas flavbrunaj kaj blankaj.

Jen du porkoj.     

Porko estas besto. Kutime porkoj estas rozkoloraj kaj malpuraj.

Jen blanka kolombo.     

Kolombo estas besto kaj ĝi estas birdo. Blanka kolombo estas simbolo de paco.

3. Elektu ĝustan bildon (Välj rätt bild)

Ĝirafo - alta besto

Elefanto - granda griza besto

Formiko - malgranda nigra kaj bruna besto.

Kolombo - simbolo de paco.

4. Elektu ĝustan frazon (Välj rätt mening)

5. Respondu demandojn (Svara på frågor)

Ĉu testudo estas rapida besto?

Ĉu ĝirafo estas alta besto?

Ĉu porkoj ofte estas malpuraj?

Ĉu elefantoj kutime estas grizaj kaj rozkoloraj?

Ĉu leopardo kuras tre rapide?

6. Kreu frazojn (Skapa meningar)

Ĝirafo est...

Bone! / Bra!

Blanka kolombo ...

Bone! / Bra!

La besto ...

Bone! / Bra!

Elefant...

Bone! / Bra!

Leopard...

Bone! / Bra!

7. Fino (Avslutning)

Nu har du lärt dig några frukter och djur samt en del egenskaper kopplat till dessa. I nästa steg kommer några människor (homoj).

 

LEKTION 3
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8