Lektion 5

Kiu agas afable, vivas agrable.

Ordspråket ovan kan översättas till: Den som handlar/agerar vänligt, lever skönt/angenämt.

I denna lektion presenteras några handlingar - kelkaj agoj.

1. Enkonduko (Inledning)

Nya ord i lektionen är bl.a. följande:

 • kantas = sjunger
 • kanti = att sjunga
 • kun = med
 • sole = ensam, själv
 • ŝatas = tycker om
 • ofte = ofta
 • foje = ibland
 • rajdas = rider
 • ĉevalo = häst
 • ludas = spelar eller leker
 • ŝako = schack
 • legas = läser
 • libro = bok
 • gazeto = tidning
 • kiu = vem, den eller som

Ordet kiu användas både som ett frågeord (Kiu? = Vem?) och som ett bindningsord i betydelsen "den" eller "som".

Lektionen tar även upp suffixet -em- som anger att man gillar att göra det som grundordet beskriver. T.ex. betyder ĉevalema att man gillar hästar och sportema att man är sportig av sig.

2. Novaj frazoj (Nya meningar)

Jen Liza, kiu kantas.     

 • Liza kantas kun amiko.
 • Ŝi ofte kantas ankaŭ sole.
 • Liza estas kantema knabino.
 • Ŝi tre ŝatas kanti.

Jen Karlo, kiu rajdas.     

 • Karlo rajdas sur ĉevalo.
 • Li foje rajdas kun amikoj.
 • Karlo estas rajdema kaj ĉevalema knabo.
 • Li tre ŝatas rajdi ĉevalon.

Jen Maria, kiu ludas ŝakon.     

 • Maria ludas ŝakon kun amiko.
 • Ŝi foje ŝakludas ankaŭ sole (kontraŭ komputilo).
 • Maria estas ŝakema homo.
 • Ŝi tre ŝatas ŝakludi.

Jen Roberto, kiu legas.     

 • Roberto legas libron.
 • Li ofte legas ankaŭ gazetojn.
 • Roberto estas legema persono.
 • Li tre ŝatas legi interesajn librojn kaj gazetojn.

3. Elektu ĝustan bildon (Välj rätt bild)

Kiu estas rajdema?

Kiu estas kantema?

Kiu ŝatas legi librojn kaj gazetojn?

Kiuj estas virinoj?

4. Elektu ĝustan frazon (Välj rätt mening)

5. Respondu demandojn (Svara på frågor)

Ĉu Liza ŝatas kanti?

Ĉu Roberto estas legema virino?

Ĉu Maria kutime emas ŝakludi?

Ĉu Karlo kutime malemas rajdi ĉevalon?

6. Kreu frazojn (Skapa meningar)

Karlo ŝat...

Bone! / Bra!

Roberto tre ŝat...

Bone! / Bra!

Liza est...

Bone! / Bra!

7. Fino (Avslutning)

Meningarna blir mer och mer komplexa... Hoppas att det går att förstå ändå!

När två verb kommer efter varandra står det andra verbet i grundform (infinitiv) som i esperanto sluter på -i. Mi ŝatas legi = Jag tycker om att läsa.

 

LEKTION 6
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8