Prova-på-lektioner

I dessa lektioner används den s.k. direktmetoden. Den bygger på att det inte används översättningar av de ord och meningar som lärs ut, istället ska du själv försöka lista ut vad de betyder och hur de används. Men lektionerna börjar och inleds med förklaringar på svenska.

Hoppas att det ska gå att förstå! Annars får du gärna skriva till info@amika-lingvo.se och fråga.

(När du gjort prova-på-lektionerna är du redo för kursen Jen Nia Mondo som bl.a. innehåller dialoger på esperanto.)

Varje prova-på-lektion består av följande delar:

  1. Inledning
  2. Nya meningar
  3. Öv: Välj rätt bild
  4. Öv: Välj rätt mening
  5. Öv: Svara på frågor
  6. Öv: Skapa meningar
  7. Avslutning

Sukceson! / Lycka till!

LEKTION 1
ALLA LEKTIONER: 1 2 3 4 5 6 7 8